Pages Navigation Menu

För en stabil återväxt

En växande ungdomssport

Det är nu länge sedan som golf betraktades som en sport för över- och övre medelklass. Men det är ännu inte en stor ungdomssport.  Detta är dock på väg att ändras.

En gång i tiden kallades golf för en ”snobbsport” i Sverige. Idag är det snarare en sport för alla. Under ett helt sekel, från 1904 till 2004, ökade antalet golfare i Sverige. Från 2005 och framåt minskade dock antalet, enligt statistiken, men det är inte hela sanningen. Det man har mätt är nämligen antalet medlemmar i svenska golfklubbar. Alla som spelar golf är nämligen inte medlemmar i en klubb. Dessutom ska det sägas att medlemsantalet i svenska golfklubbar är fortsatt högt: i oktober 2013 hade golfklubbarna 473 797 medlemmar – det är en tjugondel av Sveriges befolkning.

Golfklubbarna har dock insett att de måste vårda relationer till sina medlemmar, och att ungdomarna är viktiga. Hagge golfklubb i Ludvika lyckades på tre år öka antalet ungdomar i klubben från ett tiotal till ett 70-tal. Sammanlagt 600 elever från Smedjebacken och Ludvika har provat golf på sina friluftsdagar, och det har gett utdelning. Satsningen har finansierats med anslag från Idrottslyftet, som klubben har ansökt om och beviljats. Dessa pengar användes till inköp av extra golfklubbor, Mer om Hagge GK:s satsning finns att läsa här.

Det är inte bara i Ludvika som man satsar extra på unga golfare. Lunds Akademiska Golfklubb arrangerar nybörjargolf för nyfikna barn och ungdomar under sportlovet varje år. Det finns också andra skollov som kan användas till golf. Piteå golfklubb arrangerar golfläger i juli varje år, som är öppna för medlemmar även i andra klubbar. För att kunna anmäla sig till lägret måste man vara mellan 7 och 16 år gammal, och ha grönt kort. Lägret avslutas med en tävling för alla deltagare. Mer information finns på Piteå golfklubbs sajt, piteagolf.se.

Golf för barn och ungdomar har sällan fokus på att få fram nästa Annika Sörenstam eller Jesper Parnevik. Istället tränar och spelar man för att det är kul. Golf är en motionsform som passar många, den spelas utomhus och genom handicap-systemet kan spelare som är olika bra spela mot varandra. Genom att introducera unga spelare för golfens underbara värld kan klubben lära dem kamratskap, laganda, etik och moral. Dessutom är sannolikheten stor att den som blivit introducerad till golfen på ett bra sätt fortsätter att spela i samma klubb i många år.

En radikal motion

Det finns de som vill gå längre än vad man gjort i Ludvika, Lund och Piteå. Örestads GK i Lomma norr om Malmö har lagt en motion till Svenska Golfförbundets årsmöte om att delvis sänka medlemsavgiften för spelare under 12 år. Dessa betalar idag, förutom medlemsavgift till klubben, även avgifter till sitt distrikt, till Golfens IT-system och till golfförbundet. Dessa avgifter bakas vanligen in i medlemsavgiften, men om de togs bort för spelare under 12 år skulle fler spela golf, tror motionärerna. Dessutom skulle klubbarna kunna höja sin medlemsavgift en aning, och återinvestera de pengar man får in på detta sätt i den egna verksamheten. Läs mer om motionen i den här artikeln.